Tryptone                                       5 g

Yeast extract                        22,5 g

Dextrose                                        1 g

Bacto agar                                   15 g

Aquades                                         1 liter

Panaskan seluruh bahan tersebut hingga mendidih. Sterilisasi selama 15 menit pada suhu 121oC. Media tersedia secara komersial.

Advertisements